Zelfbouw station voor een kleine stad of dorp


Origineel geschreven door J. Peeters
Gepubliceerd in Na Vijven, oktober 1963
Originele titel: Station Na Vijven park: 't kleine station op de Na Vijven-modelspoor-baan

Volgens afspraak is hier dan het station Na Vijven-Park.

Ondanks de bescheiden afmetingen is dit gebouw een nogal bewerkelijk onderwerp. Als u echter het geduld kunt opbrengen er wat tijd aan te besteden — dan zal het u zeker veel voldoening geven.

klein modelbaan station zelfbouw

Op het werkblad kunnen wij helaas onmogelijk alle tekeningen kwijt. Wilt u het station óók gaan maken — en dat kunnen wij u beslist aanraden — dan kunt u de tekening met uitgebreide bouwaanwijzingen tegen kostprijs bestellen. U maakt daartoe per postwissel of giro 246009 een bedrag van ƒ 1,25 over aan Uitgeverij Eska n.v. Utrecht met vermelding „station 142".

Helaas ben ik niet in het bezit van deze tekening. Maar ik denk dat de foto's genoeg inspiratie geven, en onderstaande beknopte beschrijving laat zien dat er met beperkte middelen ook veel te maken is!

Als voorbeeld voor ons model hebben wij het station van Maarssen (U.) genomen. We hebben er een paar keer op ons gemak rondgekeken. Ook zijn we eens in de „derde klas" wachtkamer gaan zitten. En daar kwamen we helemaal weer in de sfeer van het stoomtijdperk. Wat een romantische tijd ... we vergaten alle nadelen en narigheden van vroeger jaren — en zo konden we met heimwee terugdenken aan een mooi verleden. Op een modelbaan met stoomtractie is dit dan ook echt een station, dat erbij hoort. Vooral als er geregeld een lokaaltreintje stopt. Maar genoeg gemijmerd — we zullen u wat meer over het model zelf vertellen. Het perron is gemaakt van een strook multiplex. De dikte moet zodanig zijn, dat de bovenkant 8 mm boven de top van de rails komt te liggen. De lengte is 750 mm, maar deze kan naar behoefte of plaatsruimte groter of kleiner gemaakt worden.

klein modelbaan station zelfbouw

Het station Maarssen

Voor het gebouw is voornamelijk plexiglas (of perspex) en 1 mm triplex gebruikt. Verder dun ivoorkarton en faller dakplaten nr. 5520-D3. Op de tekening geven wij enkele suggesties over het gebruik van ander materiaal dan plexiglas. Niet iedereen kan daar zo gemakkelijk aankomen.

De dakgoten zijn gemaakt van oude paraplubaleinen. Wij weten niet of alle paraplu's baleinen van dezelfde halfronde vorm hebben — dat moet u zelf eens bekijken.

De perronoverkapping is van ivoorkarton, met daarop de fallerdakplaten. Het geheel wordt gedragen door 30 steunen. Deze zijn samengesteld uit 1 mm T-profiel.
Voor de gootpijpen langs de muren is montagedraad gebruikt. Twee daarvan dienen tegelijkertijd voor de stroomvoorziening van de 4 lampen onder de overkapping.

Alle lijsten om ramen en deuren zijn gemaakt van strookjes dun ivoorkarton. Ook de randen op de kopgevels zijn van dit materiaal.

Hebt u wel eens een plastic haarborstel goed bekeken? Dan zult u zien, dat de „tanden" van onder naar boven taps zijn. Het onderste stukje van ongeveer 5 mm lengte hebben we gebruikt om de schoorsteenpijpen te imiteren. Als ze in de juiste kleur geverfd zijn, is het net echt.

De erbij liggende houtloods

De erbij liggende houtloods

Van langere stukken kunt u ook bermpaaltjes maken langs de autowegen op uw sporentafel. Zo ziet u maar weer, dat door het modelbouwen de vindingrijkheid steeds groter wordt. Voorts nog iets over de omgeving van het station. In werkelijkheid loopt er een weg dwars over beide sporen. Daarom is de overweg beveiligd met een dubbel stel spoorbomen. Bij ons model kwam dat anders uit; er is dus een enkel stel bomen toegepast. Natuurlijk kunt u ze zelf maken. We hebben ons echter laten verleiden ze kant en klaar te kopen. Het is een overweg van Faller en de kosten ervan zijn ƒ12,75.

Het zal u echter wel opgevallen zijn, dat de enkelsporige baan zich vlak voor het station in tweeën splitst en daarna weer enkelsporig wordt. Zo stond het niet op ons baan-ontwerp. Maar zoals het nu uitgevoerd is, staat het „echter”. Als u er geen ruimte genoeg voor hebt, kunt u er een enkel-sporige baan langs leggen. De andere kant van het gebouw kan dan op de openbare weg uitkomen. In dat geval kan de afrit van het perron en eventueel de overweg vervallen.

Wij vertrouwen, dat dit station een goede, originele aanwinst op uw modelbaan zal zijn.

klein modelbaan station zelfbouw

Overzichtsfoto van station Maarssen en de houtloods

En tot slot nog even vooruitkijken. Onze modelspoor-rubriek heeft groot succes. Zoals Na Vijven het doet, smaakt het naar meer, schreven ons vele modelbouwers. Akkoord, er komt spoedig méér...

  • Dit artikel is bedoeld als inspiratie om zelf aan de slag te gaan. Het is niet per se een 1 op 1 handleiding omdat bijvoorbeeld sommige dingen niet meer leverbaar zijn, of er zijn inmiddels betere materialen of oplossingen beschikbaar.
    Zie het vooral als inspiratie en haal er de voor u bruikbare dingen uit.