Het buitenlijn materieel van de H.T.M.


Origineel geschreven door H. F. Enter
Gepubliceerd in Hobby Bulletin, januari 18e jaargang - 1966

hb66-01jan-66-11Een groot aantal vragen bereikte ons of HB kon helpen aan maatschetsen van het — nu helaas gesloopte — buitenlijn-materieel van de HTM.
Dat kunnen we natuurlijk, wat kan HB niet? We hebben nog wat nauw­keurige maatschetsen schaal 1 : 87 van dit materieel.
U ziet op onze overzichtsteksning van boven naar beneden:

HTM motorwagenMotorwagen serie 1-6, radstand 3300 mm, twee motoren van 68 pk. Deze wagens liepen de laatste jaren van hun leven op de lijn Den Haag-Voorburg.

Motorwagen serie 51-80, hartafstand draaistellen 7200 mm, radstand draaistel 2100 mm, vier motoren van 68 pk. Dit type liep de laatste jaren op alle buitenlijnen.

HTM motorwagen en aanhangwagensAanhangwagens serie 101- 120, draaistellen h.o.h. 6800 mm, radstand draaistel 1600 mm. Dit type liep op de lijnen naar Leiden en Delft.

Aanhangwagens serie 751- 766, draaistellen h.o.h. 5500 mm. radstand draai­stel 1600 mm. Dit type aanhangrijtuig was oor­spronkelijk bestemd voor de stadsdienst. In de goede tijden van de bui­tenlijnen was er een te­kort aan aanhangrijtuigen en werden een aan­tal van deze rijtuigen van luchtberemming voorzien om met de buitenlijnmotorwagens te kunnen rijden.

Zoals bekend heeft de HTM op een onzalig moment be­sloten de lijn naar Leiden op te heffen. De overheid vindt dat dan altijd wel goed en de sloop gaat dan zo snel, dat een maand la­ter niets meer herinnert aan een tram. Datzelfde lot zou ook de lijn naar Delft hebben gedeeld, indien de HTM niet in een helder ogenblik had besloten ad­vies te vragen aan een bui­tenlands deskundige, die de opheffing naar Leiden scherp veroordeelde en adviseerde Delft en Voor­burg de tramverbinding te laten. Tot ere van de HTM: men volgt dit advies dan ook zonder aarzelen op. Zodoende houdt Delft zijn tram, zij het dat mo­derner materieel (PCC-car) de lijn als lijn 37 bedient. Voorburg was al PCC als lijn 36.
Wij hopen onze lezers met deze summiere maatschetsen te hebben geholpen. Aangezien kopaanzichten ontbreken, vermelden we nog de breedtes:

1-6: 2160 mm
51-80: 2160 mm
101-120: 2160 mm
751-766: 2200 mm