Dekzeilwagen GRUW


Origineel geschreven door H. F. Enter
Gepubliceerd in Hobby Bulletin, augustus 17e jaargang - 1964
Originele titel: Voor elk vervoer een wagen, dekzeilwagen GRUW

logo-voor-elk-vervoer-een-wagen

De GRUW is een wagen, welke als voorloper voor de schuif- en luikendakwagen kan gelden. Jaren geleden zocht men naar een wagentype, dat geschikt was voor vervoer van goederen welke droog moesten blijven, maar die toch ook weer geschikt was voor het beladen en evt. lossen van boven af. De gewone kolenbak stond model, een wegklapbare draaginrichting voor een dekzeil werd aangebracht, welk zeil met rijglijnen aan de wagenbak kon worden vastgezet. Op deze wijze kon de wagen (met weggeklapt zeil) van boven b.v. met kraan of transportband beladen worden, terwijl met aangebracht zeil de lading droog bleef. Dat was tenminste de bedoeling, maar wat een getob hebben die zeilen gegeven! Die dingen bleken niet bestand tegen het ruwe werk en lekkages waren aan de orde van de dag. Pas toen het geplastificeerde dekzeil zijn intrede deed was het leed geleden. Voor kunstmest en losgestort graan is dit nog altijd een veel gevraagde wagen al wordt het toepassingsgebied door aanschaffing van nog modernere wagens steeds kleiner.

De wagens hebben losschuiven in de deuren. Een gedeelte van de wagens werd omgebouwd tot luikendakwagen, waarover later meer.

GRUW

Beschikt u als modelbouwer over een kolenbak, welnu het zal niet zo’n enorm werk zijn om een dekzeil te imiteren. Vanzelfsprekend geen kolen in de bak, maar b.v. kunstmest. Als landsschapsstoffering kan b.v. een kraan met grijper prachtig dienen. Het zeil moet dan tijdelijk weggeslagen worden.

Denkt u aan de loopplank aan de kopwanden? Net iets om te vergeten. Een volgende keer de opvolger van dit wagentype. (wordt vervolgd)