NS stoomlocomotieven na WW2


Origineel geschreven door L. Derens
Gepubliceerd in Handig Bekeken, oktober 3e jaargang - 1950
Originele titel: Stoompaarden die verdwijnen
Het originele magazine waarin dit artikel staat heb ik dubbel en is daarom te koop. Heb je interesse? Stuur even een berichtje!

NS stoomloc 3600

NS 1734, gebouwd Beyer Peacock & Co., Manchester, 1901.1 Aug. 1950: 90 loc’n. Fabrieksfoto Werkspoor; bij ombouw werden deze loc’n van een oververhitter voorzien

NS 1734, gebouwd Beyer Peacock & Co., Manchester, 1901. 1 Aug. 1950:
90 loc’n. Fabrieksfoto Werkspoor; bij ombouw werden deze loc’n van een oververhitter voorzien

NS 3309 (ex. HSM 679) gebouwd Werkspoor 1914. Foto te Rotterdam D.P. 1 Aug. 1950: 10 loc’n.

NS 3309 (ex. HSM 679) gebouwd Werkspoor 1914. Foto te Rotterdam D.P. 1 Aug. 1950: 10 loc’n.

NS 3407, gebouwd Schwartzkopff'21. Foto te Amsterdam W.P. met oorspronkelijke omnummering NS 4107. 1 Aug. 1950: 8 loc’n.

NS 3407, gebouwd Schwartzkopff '21. Foto te Amsterdam W.P. met oorspronkelijke omnummering NS 4107. 1 Aug. 1950: 8 loc’n.

NS serie 3500, ex. Schweiz. BB. Winterthur 1910. Fabrieksfoto. 1 Aug. ’50: 6 loc’n.

NS serie 3500, ex. Schweiz. BB. Winterthur 1910. Fabrieksfoto. 1 Aug. ’50: 6 loc’n.

NS serie 5000 gebouwd door de North British Loc. Co. 1946 (loc. 3726 WD, nummer op deze fabrieksfoto is toevallig niet aan de NS overgedragen). 1 Aug. 1950: 83 loc’n.

NS serie 5000 gebouwd door de North British Loc. Co. 1946 (loc. 3726 WD, nummer op deze fabrieksfoto is toevallig niet aan de NS overgedragen). 1 Aug. 1950: 83 loc’n.

NS 5701 (ex. HSM 771) gebouwd door Werkspoor 1907. • Eerste locomotief met oververhitter in Nederland. Fabrieksfoto Werkspoor. 1 Aug. 1950: 3 loc’n.

NS 5701 (ex. HSM 771) gebouwd door Werkspoor 1907. Eerste locomotief met oververhitter in Nederland. Fabrieksfoto Werkspoor. 1 Aug. 1950: 3 loc’n.

NS 5801 (ex. HSM 801) gebouwd door Werkspoor 1914. Type 1: 5801-5805, type 2: 5806-5812 heeft hoog mach-huis, .flapveiligheid en gesloten dom). Door ketelverwisseling ziet men ook type 1 met ketel, type 2 en type 2 met keteltype 1. Fabrieksfoto Werkspoor. 1 Aug. 1950: 7 loc’n.

NS 5801 (ex. HSM 801) gebouwd door Werkspoor 1914. Type 1: 5801-5805, type 2: 5806-5812 heeft hoog mach-huis, .flapveiligheid en gesloten dom). Door ketelverwisseling ziet men ook type 1 met ketel, type 2 en type 2 met keteltype 1. Fabrieksfoto Werkspoor. 1 Aug. 1950: 7 loc’n.

NS 8506 (ex. SS 226) gebouwd door Hohenzollern 1915. Foto te Amsterdam W.P. 1 Aug. 1950: 8 loc’n.

NS 8506 (ex. SS 226) gebouwd door Hohenzollern 1915. Foto te Amsterdam W.P.
1 Aug. 1950: 8 loc’n.

NS 8611 (ex. SS 631) gebouwd door Hohenzollern 1914. Foto te Utrecht depót SS ge-norrien. 1Aug. 1950:5 loc’n.

NS 8611 (ex. SS 631) gebouwd door Hohenzollern 1914. Foto te Utrecht depôt SS genomen. 1 Aug. 1950: 5 loc’n.

Naar aanleiding van de ingebruikstelling van nieuw electrisch tractiemateriaal, schreef Ir. Den Hollander in „Nieuw Spoor” o.m. het volgende:„Tegenover deze ontwikkeling van de electrische en diesel-electrische trekkracht, gepaard gaande met een sterke vermeerdering van de zichzelf voortbewegende treinen, staat een afvloeiing van het verouderde en vermoeide stoomlocomotiefpark.

Al naar gelang de toestand van locomotief en tender daartoe dwingt, zullen de stoomloccmotiefseries 1700/1800, 3300, 3400, 3500, 3600, 5000/5100, 5500, 5700, 5800, 7000, 7700, 8100, 8500 en 8600 (momenteel nog 300 eenheden) verdwijnen.

Het spreekt vanzelf, dat wij de stoomlocomotief voorlopig toch niet geheel zullen kunnen missen. Ze moge dan oneconomisch zijn, door haar eenvoud en soepelheid heeft ze eigenschappen welke haar nog lang een plaats in het bedrijf doet verdienen.

De series 2100 , 37-3800, 3900 , 4000 , 4300' 4500, 4700, 6000, 6100, 6200, 6300, 7400, 8700/ 8800 en 9500, totaal 494 eenheden, zullen deze plaats bezetten en zijn dus bestemd om de reputatie van de stoommachine als trekkracht hoog te houden.”

Dit is de reden geweest om van de „vermoeide” locomotieven in ons blad nog eens een afbeelding te geven.

Onze medewerker de heer L. Derens, die een volledig archief van alle in Nederland rijdende of gereden hebbende locomotieven heeft, stelde deze fotoset samen en verzorgde de bijschriften. Belangstellende lezers, die a ƒ 0.75 een 13 X 18 cm afdruk van deze opnamen of andere NS locomotieven wensen, kunnen zich tot hem wenden (lordenstraat 10, Haarlem).

Foto boven aan de pagina. De oorspronkelijke NCS 72 loc. gebouwd door Mafei in 1910, thans NS nummer 3602. Deze foto geeft een beeld van de locomotief zoals deze oorspronkelijk was, nl. met de Maffei schoorsteen New York, Duplex luchtpomp en geel geschilderd. De foto werd te Utrecht op het depót van de NCS in 1940 genomen. Op 1 Aug. 1950 waren nog vier van deze loc’n in dienst van de NS, verbouwd met het keteltype 3700, een recht machinistenhuis en tender op vier vaste assen.

NS 7004 (ex. NCS 44) gebouwd door Rich-Hartmann 1901. Foto te Utrecht, depót NCS. 1 Aug. 1950: 8 loc’n.

NS 7004 (ex. NCS 44) gebouwd door Rich-Hartmann 1901. Foto te Utrecht, depót NCS. 1 Aug. 1950: 8 loc’n.

NS 8101 (ex. SS 651) gebouwd door machine-fabr. „Ertda” 1901. Fabrieksfoto ,,Breda". 1 Aug. 1950: 18 loc’n.

NS 8101 (ex. SS 651) gebouwd door machine-fabr. „Breda” 1901. Fabrieksfoto "Breda". 1 Aug. 1950: 18 loc’n.

NS 7707 (ex. HSM 1011) gebouwd door Werkspoor 1906. Fabrieksfoto Werkspoor )met korte schoorsteen). 1 Aug. 1950: 19 loc’n.

NS 7707 (ex. HSM 1011) gebouwd door Werkspoor 1906. Fabrieksfoto Werkspoor (met korte schoorsteen). 1 Aug. 1950: 19 loc’n.

In het originele artikel ontbraken de onderschriften van de laatste 5 foto's. In Handig Bekeken november 1950 zijn deze foto's nogmaals afgedrukt en met onderschrift. Deze genoemde foto's heb ik ook hier gebruikt omdat de kwaliteit iets beter was. Tevens is bij dat laatste artikel onderstaande tabel toegevoegd die ik jullie ook niet wil onthouden:
STOOMLOCOMOTIEVEN VAN DE NEDERLANDSCHE SPOORWEGEN
op 1 Augustus 1947* en 1 Augustus 1950
Serie Type Bouwer 1 aug. '47 1 aug. '50
1300/1400 2B Beyer Peacock 7 afgevoerd
1600 2B Sharp Stewart 10 afgevoerd
1700/1800 ** 2B Beyer Peacock 97 90
1900 2B Werkspoor 12 afgevoerd
2100 *** 2B Schwartzkopff 23 23
3000 1C Winterthur 5 afgevoerd
3200 C Sharp Stewart 10 afgevoerd
3300 C Werkspoor 12 10
3400 C Schwartzkopff 11 8
3500 2C Winterthur 22 6
3600 2C Maffei 5 4
3700/3800 *** 2C Beyer Peacock 113 110
3900 *** 2C Henschel 30 30
4000 *** 2C Nydq. Holm 15 15
4300/4500 *** 1D Vulc./North Br. 182 148
4600 1D Werkspoor 5 afgevoerd
4700 *** D Nydq. Holm 35 35
5000 1E North Britisch 103 83
5500 2B1T Scharp Stewart 44 31
5600 1CT Winterthur 8 afgevoerd
5700 2B1T Werkspoor 4 3
5800 2B2T Werkspoor 8 7
6000 *** 2C2T Beyer Peacock 21 20
6100 *** 2C2T Hohenzollern 8 7
6200 *** 1D1T Hohenzollern 32 31
6300 *** 2D2T Henschel 20 17
7000 2BT Hartmann 9 8
7100 1B1T Hohenzollern 8 afgevoerd
7400 *** 1BT Werkspoor 4 4
7700 CT Werkspoor 24 19
7800 CT Winterthur 7 afgevoerd
8100 BT Breda 25 18
8200 BST Werkspoor 15 afgevoerd
8300 BT Hanomag 1 afgevoerd
8400 C1T Beyer Peacock 3 afgevoerd
8500 CT Hohenzollern 9 8
8600 CT Hohenzollern 5 5
8700 *** CT Schwartzkopff 36 34
8800 *** CST Hunslet 27 27
9500 *** ET Hohenzollern 3 3
Totaal: 1 Augustus 1947: 1023,1 Augustus 1950: 833 L. D. Aug. 1950
* Op deze datum is voor het eerst na de oorlog door de N.S. een nieuwe loc-lijst samengesteld, toen alle ex-Deutsche Reichsbahn loc'n afgevoerd waren
** De serie 1700 1800 blijven voorlopig bestaan, totdat de baanvakken waarop zij lopen verzwaard worden, wanneer zij dan door zwaarder type loc’n zullen worden vervangen.
*** Deze series blijven na uitvoering van het gehele electrificatieplan bestaan, in totaal 494 loc’n.
Het originele magazine waarin dit artikel staat heb ik dubbel en is daarom te koop. Heb je interesse? Stuur even een berichtje!