Maak zelf een zit/slaapbank voor de tienerkamer


Origineel geschreven door een onbekende schrijver
Gepubliceerd in VT Vrije Tijd, juli 1969
Originele titel: De zit-slaapbank voor hun eigen home. Tienerkamer met "soul" II
Het originele magazine waarin dit artikel staat heb ik dubbel en is daarom te koop. Heb je interesse? Stuur even een berichtje!

Dit is het vervolg van de Tienerkamer met Soul.

Zoals we reeds opmerkten, valt een gewoon bed in een tiener-studeerslaapkamer vaak een beetje uit de toon, vooral als daar leuke meubels in staan. We hebben daarom een zit-slaapbank ontworpen in dezelfde stijl als het bureau, het zitbankje en het boekenplankje. Een van de grote voordelen van deze zit-slaapbank is dat ze is voorzien van een bergruimte voor lakens en dekens.
Zoals u op de kleurenfoto aan het begin kunt zien, is de zit-slaapbank afgewerkt met twee verschillende kleuren verf. Uiteraard kunt u dit meubel ook anders afwerken. Het is bijvoorbeeld mogelijk om in plaats van ongefineerd spaan- of meubelplaat met de een of andere edelfineer beplakte spaan-of meubelplaat te gebruiken. In de houthandel is op het gebied van plaatmaterialen voldoende te vinden. Verder zult u ontdekken, dat het gehele meubel uitneembaar is. U kunt dan alle onderdelen gemakkelijk afwerken en pas daarna in elkaar zetten. Behalve de bouwbeschrijving treft u zoals gebruikelijk ook nog een materiaallijst en een werktekening van de zit-slaapbank aan. Op de materiaallijst staan alle materialen die u nodig heeft op de juiste maat aangegeven. Alle onderdelen zijn van een letter voorzien. Deze letters kunt u zowel in de bouwbeschrijving en in de materiaallijst als op de werktekening vinden. We raden u aan om bouwbeschrijving en materiaallijst naast elkaar te leggen en gedurende het lezen ervan tevens de werktekening te bestuderen. Op deze wijze verkrijgt u het gemakkelijkst een inzicht hoe het meubel moet worden gemaakt.

Bouwbeschrijving
We beginnen met de zijden A in de aangegeven vorm te brengen. Deze vorm kunt u op de werktekening vinden op het zijaanzicht. Indien u het meubel gaat schilderen, smeert u de kanten van deze zijden in met verdunde lijm of met plamuur.
Wanneer de lijm of het plamuur geheel droog is, sehuurt u de kanten geheel glad. Wilt u het meubel niet sehilderen, maar van gefineerd spaan- of meubelplaat maken, dan dient u de smalle kanten van de zijden A te beplakken met een strookje fineer.

Het bovenraam
Het volgende werkje is het maken van het bovenraam, dat is samengesteld uit de regels J en B, de zijregels N en de tussenregels O. U ziet dit raam weergegeven op de werktekening waaronder staat „Bovenaanzicht zonder board". In de bovenregels J en B maakt u sponningen. In elke regel komt een sponning van 10 mm breed en 5 mm diep. Hierin wordt later het gaatjesboard bevestigd. Er dient echter nog een tweede sponning in deze regels te komen van 30 mm breed en 3 mm diep, waarop de lip rust die u aan de tussenregels O en de zijregels N maakt. Deze lip wordt met lijm en schroeven bevestigd. Op de werktekening ziet u de doorsnede van de bovenregels J en B weergegeven. Daar is duidelijk te zien, hoe de sponningen in deze regels gemaakt moeten worden. Aan de twee uiteinden van de tussenregels O en de zijregels N: maakt u een lip, die 30 mm lang is en 10 mm diep. U houdt hierbij dus een lip over die half zo dik is als het hout. Ook de vorm van deze lippen kunt u op de werktekening vinden, en wel in het midden en rechtsonder bij de doorsneden. Het bovenraam schroeven we dus in elkaar op de maten die zijn aangegeven in de tekening waar „Bovenaanzicht zonder board" onder staat. Wanneer u het meubel schildert, dan kunt u voor de regels J en B vurehout nemen. Anders zult u een houtsoort moeten gebruiken, die overeenkomt met de houtsoort van de zijden A, want deze regels zijn aan de voor- en achterzijde van het meubel zichtbaar. Vervolgens nemen we de tussenstukken H, die we op de maat maken (zie materiaallijst). We schroeven deze stukken H tegen de zijregels N en de tussenregels O van het bovenraam en wel aan de onderzijde van dit raamwerk. De kopeinden van deze tussenstukken H komen gelijk te zitten met de kopeinden van de tussenstukken en de zijregels van het raamwerk. Op de doorsneetekening in het midden en rechts op de werktekening kunt u dit zien. Voor het vastschroeven van de tussenstukken H onder tegen het bovenraam gebruiken we 1 1/2 X 8 ijzeren platkopschroeven. Op dezelfde wijze schroeven we het achterstuk D onder het bovenraam tegen de achterregel J en wel zo, dat de binnenkant van I) aansluit tegen de koppen van de tussenstukken II.

Het onderraam
Nu komt het onderraam aan de beurt. We maken in de lange onderregel K een sponning van 30 mm breed en 10 mm diep, dus tot op de helft van de houtdikte (zie doorsneetekening midden rechts). Aan een kopeinde van de tussenregels M maken we een lip van 30 mm lang en de helft van de houtdikte (zie eveneens doorsneetekening midden rechts). M schroeven we met 3/4 X 8 ijzeren platkopschroeven in de sponning van de regel K met 1 1/2 X 8 ijzeren platkopschroeven bevestigen we de tussenregels M tegen de tussenstukken II. De achteronderregel K komt daarbij tegen het achterstuk 1) te liggen (zie zelfde doorsneetekening). De onderregel L wordt ook gelijk met de voorkant van cle tussenstukken H, met dezelfde maat schroeven als voor de tussenregels M gebruikt, vastgeschroefd op de tussenstukken H. Op de werktekening is dit te vinden in de doorsneetekening rechtsonder. Nu nog even iets heel belangrijks. U dient er wel voor te zorgen dat tijdens het vastschroeven van de tussenstukken H op het raamwerk de twee buitentussenstukken precies gelijk met de korte zijden van het raamwerk komen te zitten en dat de andere tussenstukken H op 620 mm vanaf de koppen van het raamwerk worden vastgeschroefd. Het precies aanhouden van de maat is zeer belangrijk, omdat tussen deze tussenstukken later de laden komen te schuiven. Als alles goed is uitgevoerd, heeft u een bak verkregen die er uit ziet als op de scheve projectie in het midden van de werktekening is te zien.

De laden
Vervolgens gaan we de laden maken. Let er vooral op dat de lade in het midden een andere maat krijgt dan de twee buitenladen. De lavoorstukken C sluiten niet precies tegen elkaar, maar hebben een kleine tussenruimte. De voorstukken C zijn alle drie even lang. We beginnen met op een van de voorstukken C, op 18 mm vanaf de linkse kop, een groef van 15 mm breed en 5 mm diep in de breedte van het lavoorstuk te maken. In deze groef wordt later de lazijde K gelijmd, Aan de andere zijde van dit lavoorstuk maakt u ook een dergelijke groef, maar dan 9 mm vanaf de kop. Het lavoorstuk dat u bestemt voor de rechtse lade maakt u precies hetzelfde. maar wel contra. In het lavoorstuk dat voor de middenla overblijft, dienen ook twee groeven gemaakt te worden voor de lazijden K, maar deze komen 11 mm vanaf de kopeinden. In alle lazijden maakt u 608 mm vanaf een van de kopeinden over de breedte een groef van 15 mm breed en 8 mm diep. In deze groeven worden later de la-achterstukken F gelijmd. Iedere lade heeft twee zijden. U legt ook steeds twee zijden met de groeven tegen elkaar en op elkaar. De lazijden liggen dus twee aan twee met de binnenzijden tegen elkaar. In deze lazijden maakt u vervolgens de groeven voor de labodem G. Deze groeven komen 10 mm vanaf de onderkant en worden 5 mm breed en diep. Ook aan de binnenzijde van de drie lavoorstukken maakt U aan de onderzijde labodemgroeven, maar dan 30 mm vanaf de onderkanten. Na deze werkzaamheden kunnen we de laden in elkaar lijmen en desnoods met spijkers verstevigen. De la-achterstukken F houdt u daarbij gelijk met de bovenkant van de labodemgroeven. Vervolgens nog de labodems erin schuiven en ervoor zorgen dat de laden zuiver haaks worden. Met drie 3/4 X 4 ijzeren platkopschroeven schroeft U de labodems onder tegen de achterstukken F vast. Nu kunt u de laden passen in de daarvoor bestemde vakken van de reeds gemaakte bak.

Montage
In de buitenzijden H van de bak boort u een zestal gaten van 5 mm doorsnee,zodal u deze bak met 1 1/4 X 11 platkopschroeven op de aangegeven plaats tegen de binnenzijden van de zijden A kunt schroeven. In de sponningen wordt vervolgens het gaatjesboard gelijmd en gespijkerd. De matras die erop komt, is 1900 mm lang en 900 mm breed. Wanneer deze matras 100 mm dik is, is dat ruim voldoende. De matras overtrekken we met een meubelstof van dezelfde soort en kleur als die van de andere meubelen.

tienerkamer-werkblad2

Het originele magazine waarin dit artikel staat heb ik dubbel en is daarom te koop. Heb je interesse? Stuur even een berichtje!