Zelf een hondenhok maken


Origineel geschreven door een onbekende schrijver
Gepubliceerd in Na Vijven, juli 1963
Originele titel: Het ideale hondehok

In nr. 117 van Na Vijven gaven wij u het ideale hondehok.

Het artikel in nr. 117 bestond hoofdzakelijk uit onderstaande afbeelding. Dit artikel is een aanvulling daarop. Let wel dat dit artikel uit 1963 is, dus de regels kunnen inmiddels anders zijn!
Mij lijkt het dat met deze tekening en onderstaande punten in gedachten houdend het niet zo moeilijk meer is om zelf een hondenhok te maken.

In het besluit van 19 december 1962 inzake artikel 1 van de wet op de Dierenbescherming wordt o.a. een opsomming gegeven van de eisen, waaraan het hok van een kettinghond — ze zijn er nog — moet voldoen. Deze verschillen niet zoveel van de afmetingen van onze tekening.

bouwtekening hondenhok zelf maken

 • De gescheiden tochtgang en slaap,-ruimte zijn verplicht gesteld. Deze afscheiding moet echter tot aan het dak doorlopen; een plat dak is in verband hiermee gemakkelijker.
 • De afmetingen van de slaapruimte moeten zijn:
  hoogte: minimaal 1½ x de (schoft)-hoogte van de hond;
  breedte: minimaal 1 x de hoogte van de hond;
 • lengte: minimaal l½ x de (romp)-lengte van de hond.
 • De houten vloer moet minstens 30 mm dik zijn, zich minstens 100 mm boven de grond bevinden en naar buiten afwateren.
 • Het hok moet goed gereinigd kunnen worden. Wij adviseerden een afneembaar dak — een uitneembare zijwand is natuurlijk ook mogelijk. Verder moet het hok afdoende beschutting bieden (geen naden of kieren dus) en de hond mag zich niet kunnen verwonden; het moet binnenwerks behoorlijk afgewerkt zijn.
 • Een eventuele ren moet aan de volgende eisen voldoen:
  hoogte: minimaal 2 m,
  oppervlak: minimaal 7 m², waarbij de kortste zijde niet kleiner dan 1 m mag zijn.
 • In of in verbinding met de ren moet zich een hok bevinden.
 • Als het hok in de ren staat, mag de door dit hok ingenomen ruimte niet in mindering van de minimaal vereiste 7 m² worden gebracht.
 • De omheining moet aan ten minste een zijde bestaan uit harmonika-gaas met een maaswijdte van ten hoogste 50 mm of uit tralies met een onderlinge afstand van ten hoogste 50 mm.
 • De bodem: zindelijk en niet drassig.
 • Dit artikel is bedoeld als inspiratie om zelf aan de slag te gaan. Het is niet per se een 1 op 1 handleiding omdat bijvoorbeeld sommige dingen niet meer leverbaar zijn, of er zijn inmiddels betere materialen of oplossingen beschikbaar.
  Zie het vooral als inspiratie en haal er de voor u bruikbare dingen uit.