Zelf een brievenbus naar eigen smaak maken


Origineel geschreven door een onbekende schrijver
Gepubliceerd in VT Vrije Tijd, april 1971
Originele titel: Tante Pos blijft op afstand: Buitenbrievenbussen naar eigen smaak

brievenbus1Toen u dit blad uit de brievenbus haalde, realiseerde u zich misschien niet dat er juist om die brievenbus momenteel zoveel te doen is. Onlangs is er namelijk een wetsontwerp ingediend, dat de Tweede Kamer reeds is gepasseerd en alleen nog wacht op een fiat van de Eerste Kamer. Als dat erdoor komt, bestaat er een brievenbuswet die nogal wat verplichtingen inhoudt. Vt is intussen al voor u aan het ontwerpen gegaan en presenteert een door de centrale directie der PTT goedgekeurde buitenbrievenbus, zodat u letterlijk eigenhandig aan uw verplichtingen kunt voldoen.

Als het brievengleuven- en brievenbuswetsontwerp is aangenomen, heeft dat voor degenen die direct aan de straat (openbare weg) wonen, niet zulke grote gevolgen. Als norm zal worden gesteld dat de brievengleuf moet voldoen aan bepaalde afmetingen en horizontaal dient te zijn. Voor degenen die echter minimaal tien meter van de openbare weg af wonen, komt de verplichting om een buitenbrievenbus aan de weg te zetten. De PTT denkt erover zelf brievenbussen te gaan verstrekken, al dan niet tegen betaling. Dit zullen eenvoudige groene buitenbrievenbussen worden, waarvan men er zo'n 360.600 in omloop wil gaan brengen. Vt heeft echter iets aparts voor u, iets waaruit uw creativiteit blijkt en dat tevens een leuk visitekaartje bij de entree is. Vt timmert letterlijk voor u aan de weg. Het ontwerp dat u hier ziet afgebeeld, is wel zodanig dat u er niet al te veel aan mag veranderen, omdat deze brievenbus volledig voldoet aan de NEN-normen, overeenkomstig de wensen van de centrale directie der PTT. Als uw brievenbus daarvan afwijkt, is men niet verplicht de post hij u thuis te bezorgen en stuurt men ze retour aan de afzender(bijvoorbeeld als u de gleuflengte verandert). Wat het schilderen betreft, kunt u alle kleuren gebruiken, behalve rood en blauw, omdat die kleuren verwarrend kunnen zijn met de normale brievenbussen op straat en de gemeentegirobussen van Amsterdam.

Constructie

We hebben twee modellen voor u ontworpen, een hoog model (figuur 1) en een laag model (figuur 2). Beide zijn doosvormige brievenbussen, hangend tussen twee staanders, die in een betonnen voet zijn geplaatst. Voor het legen van de bus hebben we het hoge model zo gemaakt, dat de achterkant opengeklapt kan worden. Hiervoor is aan de onderkant een pianoscharnier aangebracht. Dit is speciaal gedaan om te voorkomen dat de bus aan de onderkant kiert en de brieven er uit zouden kunnen vallen. Daarom is het niet raadzaam het scharnier aan de bovenkant te plaatsen. Bij het lage platte model kan de voorzijde, waarin de gleuf is aangebracht, worden opengeklapt. Het afsluiten van de klep kan gebeuren met een hang- of opbouwslot. Het materiaal waaruit de bussen te maken zijn, is spaanplaat, watervast multiplex enzovoort. Verder heeft u nodig U-profielen of hardhout voor de staanders.

Het hoge model

brievenbus2We beginnen met het hoge model. Eerst zagen we de onderdelen op maat, precies zoals op de tekening is aangegeven. Vervolgens zetten we A, B en C in elkaar en brengen dan het klepje aan. Het klepje kan van hout of aluminium zijn. Wat de letters betreft, die vindt u terug in figuur 3 en de maten in figuur 9. We gaan verder met het in elkaar zetten van D en E, die daarna vastgezet worden aan A, B en C. Het dakje (F) met de latjes (G)worden op D vastgeschroefd met schroeven die door D in G worden gedraaid. Over het dakje kan ruberoid worden gespannen of een ander waterdicht materiaal. Voordat de achterklep H met het pianoscharnier wordt gemonteerd, moet de kast tussen de staanders J worden geplaatst. Deze staanders, van hardhout of een U-profiel, zijn op hun beurt weer in een betonnen voet geplaatst.

Staanders

brievenbus3Het vastzetten van de staanders in beton kan op twee manieren gebeuren. Het beton kan ter plaatse in de grond worden gestort of de betonnen voet kan eerst aan de staanders worden gemaakt en daarna in de grond geplaatst. Voor het maken van beton gebruiken we grind, zand en cement en wel drie delen grind op twee delen zand en één deel cement. Deze hoeveelheden goed door elkaar scheppen en dan water toevoegen. Zo weinig mogelijk water gebruiken. Het beton moet niet uitlopen, maar net aardvochtig zijn. Wordt het beton ter plaatse in de grond gestort, dan dient u een gat te graven dat taps uitloopt (zie detail a van figuur 3). In het gat plaatst u een plastic zak waarin het beton om de staander heen wordt ge¬stort. De staanders komen op een onderlinge afstand van 366 mm. Ze dienen bovendien volkomen verticaal te staan (vastzetten met schoren). Wilt u eerst het beton om de staanders storten en daarna het geheel in de grond plaatsen, dan moet u een bekisting maken van bijvoorbeeld spaanplaat, daarin de staanders zetten, vervolgens het beton erin storten en dit goed aanstampen (zie figuur 3 detail b). Zijn de staanders van hardhout, dan slaat u er enige stevige draadnagels in op de plaats waar het beton komt. Bij staanders van een U-profiel zaagt u het profiel in en buigt u het om.

brievenbus-werkblad

Het afsluiten van de achterklep kan gebeuren met een hangslot, waarvoor u een paar schroefoogjes of stripjes aanbrengt onder aan H en E. Zoals we al zeiden, kan hier ook een opbouwslot worden gebruikt.
Het vervaardigen van het lage model (zie figuur 5 en 6) is wat werkwijze betreft bijna gelijk aan het maken van de hoge brievenbus. Alleen is hier de voorzijde met een scharnier aan het geheel bevestigd en wordt deze zijde het laatst aangebracht. Dus eerst D, E, F, G en H in elkaar zetten. Daarna A, B en C aanbrengen en uw postbus is klaar om op de staanders geschroefd te worden.