De Warme Piet, NS stoomverwarmingswagen


Origineel geschreven door een onbekende schrijver
Gepubliceerd in Handig Bekeken, december 1e jaargang - 1948
Originele titel: 'n Nieuw N.S.-gezicht: de "warme Piet"

Voor de verwarming van stoomtreinmateriaal der N.S., dat getrokken wordt door electrische locomotieven, zijn stoomverwarmingswagens gebouwd. In totaal worden er tien gebouwd.

De wagens zijn uitgerust met een Amerikaanse stoomketel, de zg. Serpentineketel, die 1100 kg stoom per uur kan leveren, voldoende voor een trein van 12 rijtuigen. Aan de beide uiteinden van de wagens zijn de watertanks geplaatst, die een gezamenlijke capaciteit hebben van 14 m³. Met deze hoeveelheid water kan een reis van Amsterdam naar Maastricht en terug worden gemaakt, waarna opnieuw water moet worden genomen, hetgeen kan geschieden onder de op alle emplacementen aanwezige waterkolommen.

ns warme piet stoomverwarming stoomverwarmingswagens

(foto N.S.)

De ketel wordt gestookt met olie, die wordt meegevoerd in een olietank met een inhoud van 2000 liter; de olie wordt langs electrische weg tot ontbranding gebracht. Uit de tanks wordt het water naar de Serpentine-ketel gevoerd en daarin verdampt; het verlaat de installatie als stoom via een buis, die aangesloten is op de doorgaande stoomleidingen van de rijtuigen.

De voor het bedrijf van de stoomketel nodige electrische stroom wordt geleverd door de electrische locomotief. Voor het verkrijgen van de juiste spanning is een motor-generator in de wagen geplaatst van hetzelfde type als bij het electrische materieel wordt gebruikt. Ook de lucht, nodig voor de verstuiving van de brandstofolie, wordt van de locomotief betrokken.

De installatie in een stoomverwarmingswagen kan gedurende korte tijd draaien op een batterij van 300 Ah, bv. voor voorverwarming. De benodigde lucht wordt in dit geval geleverd door een in de wagen geplaatste motorcompressor.

De stoomverwarmingswagens, die een lengte hebben van 16.80 m, gemeten van buffer tot buffer, hebben beladen een gewicht van ongeveer 54 ton; leeg wegen ze 38 ton. Ze zijn voorzien van automatische brandbeveiligingsinstallatie en bovendien van een koolzuurblusinstallatie.