Tijdschakelaar


Origineel geschreven door S. Pieker
Gepubliceerd in Miniatuurbanen, december Jaargang 21
Originele titel: Tijdschakelaar

Het is aardig, maar soms een dwingende noodzaak om een trein enige tijd ergens op te houden. Hiervoor kan gebruik worden gemaakt van een eenvoudig elektronisch foefje.
Een condensator kan beschouwd worden als een spaarpot van elektriciteit. Wanneer nu de inhoud van zo'n spaarpot gebruikt kan worden om de trein via een relais weer spanning te geven, is de zaak geklaard. Dit gebeurt nu op de volgende wijze.
Een transistor dient als schakelaar. Deze geleidt namelijk niet, als de basis niet voldoende spanning krijgt. Wordt nu (via een contact, dat de trein bedient) het geheel even aan massa gelegd, dat zal de transistor geleiden. Het relais komt in en het desbetreffende railgedeelte is stroom-(spanning)loos gemaakt. Omdat een tussen geplaatste condensator nu langzaam via een hoge weerstand leegloopt, en gedurende deze periode de transistor blijft geleiden, kan men dit regelen zoals men zelf wenst.
Voor dit geheel hebt u wel een voeding nodig, waarmee u deze schakeling bedient. Daar er vele mogelijkheden zijn, hebben we de vrijheid genomen om maar een voorbeeld te geven. De mogelijkheid bestaat, dat op uw baan dit niet zal werken. U dient dan de schakeling aan te passen aan uw omstandigheden. Zelf heb ik verschillende uitvoeringen van hetzelfde schema in gebruik. En het werkt al jaren prima.

vertraging-schakeling

Gebruikte onderdelen:

T = BC 177 pnp transistor
C = 220 uF
R1 = potmeter 50kΩ
R2 = 100Ω
K = (telefoon)relais
D1 = D2 = diode (bijna elke soort voldoet, mits rekening wordt gehouden met de spanning.

Indien u een tijd gevonden hebt, die naar uw zin voldoende is, dan kunt u eventueel de variabele weerstand door een vaste waarde vervangen. De weerstand van 100Ω is ingevoegd om de schakeling te beschermen voor al te snelle stroomstoten. Er zijn enkele dioden toegevoegd, die dienen om stoorpieken en eventuele nevenverschijnselen van andere schakelingen op te heffen en/of tegen te gaan.
Gebruikt u relais van andere waarden, dan dient u de bedrijfsspanning aan te passen.

Ik heb deze schakeling nog niet zelf getest, maar het zou zonder problemen moeten werken. De BC177 is nog steeds leverbaar, maar dit lijkt me niet kritisch, de meeste pnp transistors zoals de BC556 zullen werken.