Schuifwandwagen Hbis


Origineel geschreven door H. F. Enter
Gepubliceerd in Hobby Bulletin, maart 16e jaargang - 1964

logo-voor-elk-vervoer-een-wagen

Dit is de nieuwste speciale wagen van de NS, welke terecht, als bijzondere uitvoering van een groot-volume-wagen, opzien heeft gebaard. In het begin van dit jaar zullen er 500 wagens van dit type op de rails staan en als u het woord schuifwandwagen hoort noemen, dan weet u nu, dat daarmede dit type wagen bedoeld is. Het toenemende vervoer op pallets, laadborden dus, die met een vorkheftruck kunnen worden opgepakt, bracht verschillende vervoersbedrijven er toe, transportmiddelen te laten maken, die aan de bijzondere eisen voor dit vervoer konden voldoen.

Bij wagens moest de eis al wel gesteld worden, dat de vorkheftruck met het beladen pallet de wagen kon inrijden om de beladen pallets op de gewenste plaats op te stellen of weg te halen. Tevens moest daarbij de eis gesteld worden, dat de wagen hoog genoeg was om de pallets op te stapelen in de wagen of met twee beladen pallets de wagen in te rijden. Het spreekt wel vanzelf, dat het gewriemel met zo’n zware truck aan het kopeind van een wagen, om een pallet neer te zetten of op te laden aan de beide einden van de wagen, bijzonder tijdrovend was. Vandaar dat er grote behoefte bestaat aan wagens, die rechtstreeks op elk punt met de truck beladen kunnen worden. Dat leidde tot schuifwandwagens, waarbij de vorktruck rechtstreeks op de gewenste plaats van het laadperron zo de wagen kan inrijden.
Maar... niet iedereen heeft zo’n laadperron. Dat is dan tevens een groot voordeel van deze wagen: men kan hem ook op een stuk straatspoor zetten en met de vorkheftruck van de begane grond af beladen. Daarvoor moet u aan beide zijden van de wagen kunnen komen.

hb64-maart-Hbis

De besproken wagen heeft 8 schuifwanden, die over elkaar heen kunnen rollen en tezamen een totale deuropening openen van 24 m! De lading wordt bij het verrollen van de deuren niet geraakt omdat ze eerst naar buiten worden gebracht. Labyrinth-afdichting zorgt voor waterdichtheid van de wagen.

Het dak is geïsoleerd, er staan vier ventilatoren op. Middenschot en stuwplanken zetten de lading vast, zodat een ongewenst schok de lading niet door elkaar gooit. Het is zoals u al opmerkte een s-wagen, die dus maximaal 100 km/h mag lopen, de vloeroppervlakte is 2x 16,5 m², de inhoud niet minder dan 82,2 m³, de breedte van de deuropening is 3,01 m en de hoogte van de deuropening 2.15 m.

Een nieuwe weldoordachte speciale wagen van de NS, die ongetwijfeld bij de gestadige opmars van het goederenvervoer per spoor een grote rol zal spelen. Ook een heel interessant exemplaar op uw modelbaan, waarbij u het u wat gemakkelijk kan maken door de zijwanden niet schuifbaar te maken. Dat is niet zo’n groot bezwaar, al is het uit een oogpunt van landschaps-stoffering toch wel gewenst zo’n wagen ook eens te „beladen”. Voor zover mij bekend zijn er nog geen vorkheftrucks op schaal h0. Dat is dan een leemte!

De groot-volume-wagens zijn hiermede de revue gepasseerd. Ik kondig u vast aan: een volgende keer gaan we graan vervoeren. (wordt vervolgd)