Open zelflosser Eds


Origineel geschreven door H. F. Enter
Gepubliceerd in Hobby Bulletin, augustus 18e jaargang - 1965
Originele titel: Voor elk vervoer een wagen, open zelflosser Eds.

logo-voor-elk-vervoer-een-wagen

Een moderne wagen, die een enorm snelle en succesvolle opmars heeft gemaakt. Door toepassing van een oud principe — lossing d.m.v. de zwaartekracht — kunnen bij lossing vele manuren worden bespaard. De wagen is speciaal ingericht voor de lossing op transportbanden. Daarvoor loopt de wagenbak van onderen uit in twee trechters, elk met een losopening aan beide zijden. De kolenboer is er gek mee, immers de vrijwel hopeloze lossing van parelcokes kan nu in een half uur plaatsvinden. Maar ook gewone kolen, grind, zand, steenslag, briketten en dergelijke kunnen op eenvoudige wijze worden gelost. Aannemers bij wegenaanleg gebruiken deze wagens graag voor de aanvoer van wegenbouwmaterialen. Kortom, een zeer veel gevraagde wagen, die als S-wagen nog altijd 100 km/h kan lopen, maar die lastig is na te maken door de modelbouwer. Hij is echter in de handel, zodat u uw behoeftes kunt dekken. (Wordt vervolgd.)

Open-zelflosser-onderlosser-Eds__hb65-08aug-5