Een opklapbare treinbaan


Origineel geschreven door een onbekende schrijver
Gepubliceerd in VT Vrije Tijd, februari 1965
Originele titel: Ook in uw flat kunt u met treinen rijden

Liefhebbers van modelspoorbanen hebben voor het uitleven van hun hobby ruimte nodig. In de wat oudere (vooroorlogse) woningen bieden de zolders een ideale gelegenheid voor het aanleggen van een emplace­ment, maar in moderne flats en op bovenwoningen is ruimte voor der­gelijke bezigheden meestal niet aanwezig. Toch zijn er wel mogelijkheden om ook daar een modelspoorbaan te creëren. Een ervan ziet u op deze pagina's verwezenlijkt in een neerklapbare emplacementstafel.

VT65-02feb-41De tafel, die een oppervlakte heeft van ruim anderhalve vier­kante meter, rust bij uitgeklapte toestand op de opengeslagen deur­tjes van net kastje eronder. De wand die dan vrijkomt biedt de modelbouwer volop gelegenheid voor het aanbrengen van een achtergrond die het emplacement nog grotere diepte kan geven. Op­geklapt vormt de tafel een aan­trekkelijke wandvulling, terwijl het kastje zorgt voor prettige bergruimte.
Het is mogelijk het tafelblad met „dubbele bodem” uit te voeren zodat de bedrading van wissels, seinpalen en dergelijke onzichtbaar kan worden aan­gebracht. (Zie fig. A.) In verband met het gewicht dat op de tafel komt te rusten zal de kast in zijn geheel stevig aan de muur be­vestigd moeten worden (door keilbouten of pluggen). Biedt de muur weinig betrouwbaar hou­vast, dan kan men een paar een­voudige pootjes maken met een klem, waarmee men deze poten aan de tafel kan klemmen. (Fig. B.) Het spreekt vanzelf dat ook de deurtjes goed aan het geraamte van de kast moeten worden aan­gebracht, daar zij het tafelblad moeten ondersteunen.

Materiaal: Op het werkblad vindt u een gespecificeerde op­gave van de benodigde onder­delen, waarbij onderscheid is ge­maakt tussen spaanderplaat en meubelplaat. Gebruikt u meu­belplaat, dan kunnen de beukehouten latten, die bij spaander­plaat wel nodig zijn, vervallen.

Het lijkt mij dat spaanplaat geen goede optie hier is. Timmerpanelen, multiplex of mdf zijn betere alternatieven.

Bij gebruik van spaanderplaat kunt u de voorzijde het best af­werken met een beukehouten lat van 20 mm dik en even breed als de spaanderplaat. Bovendien is deze lat dan noodzakelijk voor het vastzetten van de piano­scharnieren. Voor de plank B en de klep H (zie werkblad) kan men het best meubelplaat nemen, met het oog op het hinderlijke door­buigen van de tafel. Tussen de bovenkant B en het opbergplankje voor wagens, I en J, moet men bij gebruik van spaan­derplaat een extra-steuntje ma­ken.

Gereedschap: Voor het vervaar­digen van dit wandmeubel hebt u nodig: hamer, zaag, eventueel houten hamer en beitel, schaaf, schuurpapier, priem of fretboortje en schroevedraaier.

Werkvolgorde

Eerst de zijkanten A met de latten K, de planken B en de plint C op maat maken en in elkaar zetten. Daarna de planken D en E op maat maken en monteren. Vervolgens I en J op maat zagen. J kan een strookje triplex zijn van 50 mm breed. Plank I kiest men zo breed, dat er een wagon op kan staan. Niet te breed maken, want dat gaat ten koste van de opklapruimte. Nu kan de kast aan de muur bevestigd worden met keil­bouten of stevige pluggen. De plankjes F op maat maken (aantal naar behoefte) en vast­zetten met bijvoorbeeld plankdragers of een lat aan weerszijden aan de onderkant.
De deurtjes G en de klep H op maat maken en door middel van het pianoschar­nier (gaatjes maken door priem of fretboortje) aan de kast be­vestigen. Vanzelfsprekend wor­den de latten L en M direct op de zijkanten A en planken E be­vestigd. Bij gebruik van meubel­plaat moet men deze onderdelen dus 20 mm breder maken. De meubelplaat kan men met fineer aan de voorzijde afwerken. Aan de binnenkant van de deurtjes worden schuifjes aangebracht die in de klep H vallen wanneer deze is uitgeklapt.

De klep met „dubbele bodem” wordt dikker dan de gewone klep. Hiermee moet rekening worden gehouden in verband met het op­klappen. Voor een goede aan­sluiting moet plank B, waaraan de klep is bevestigd even dik zijn als de klep. (Aan de voorzijde kan men aan de onderkant een latje zetten met dezelfde lengte als B.) De constructie van de dubbele klep spreekt voor zichzelf. De groeven kan men het best bij de houthandel laten zagen. De bo­venste plaat (vaste plaat) van stevig triplex, bijvoorbeeld 8 mm. De losse plaat van normaal tri­plex 6 mm.
Het is ook mogelijk de bedieningsorganen voor de tafel in een van de deurtjes te bevestigen zo­dat men deze mee naar buiten draait Zo zijn ze altijd bedrijfs­klaar. Van de deur maakt men een uitklapbaar kastje.

  • Dit artikel is bedoeld als inspiratie om zelf aan de slag te gaan. Het is niet per se een 1 op 1 handleiding omdat bijvoorbeeld sommige dingen niet meer leverbaar zijn, of er zijn inmiddels betere materialen of oplossingen beschikbaar.
    Zie het vooral als inspiratie en haal er de voor u bruikbare dingen uit.