De NS motorposten in aanbouw


Origineel geschreven door een onbekende schrijver
Gepubliceerd in Hobby Bulletin, juni 17e jaargang - 1965
Originele titel: Nieuwe motorposttrekkers

In het juninummer van HB 1964 brachten we u het toen kersverse nieuws, dat de NS een 10-tal nieuwe posttrekkers in bestelling had gegeven en we publi­ceerden tevens een maatschets van dit nieuwe materieel. Inmiddels ging Werk­spoor aan het werk en het spreekt wel vanzelf, dat we ons zo nu en dan eens afvroegen: hoe staat het met dit mate­rieel? Schiet het al op, is er al wat van te zien?

Dat vond ook de redactie van „de Kop­peling” die — beroepshalve — uitermate nieuwsgierig was naar de stand van za­ken en dus eens op bezoek ging bij „Werkspoor”, uiteraard vergezeld van een fotograaf.

ns motorpost in aanbouwGenoemde redactie kwam met heel wat nieuws terug en vanzelfsprekend wilde men HB wel laten delen in de resultaten van het onderzoek. Wij kozen voor u een fraaie foto van de heer A. Franken, die een duidelijk beeld geeft van de stand van zaken.

U ziet, dat de NS er in geslaagd is, weer eens met een nieuwe neus uit te komen en dat men er bovendien in geslaagd is ook nog een bufferbalk onder de neus aan te brengen. De vier grote deurope­ningen zijn duidelijk zichtbaar, de deu­ren zelf krijgen een zeer bijzondere con­structie.

De stripjes op het dak geven de plaats aan waar de weerstanden geplaatst zul­len worden en bovendien geeft de foto een fraai inzicht op de wijze waarop zo’n neus in elkaar wordt gezet. Dat lijkt wel een methode, die ook voor onze model­bouwers van belang is. Wij houden u t.z.t. weer op de hoogte van verder nieuws, waarbij we tevens goede werk­tekeningen zullen trachten te verwer­ven.