De Gbs, vroeger Hbs


Origineel geschreven door H. F. Enter
Gepubliceerd in Hobby Bulletin, februari 16e jaargang - 1964
Originele titel: Voor elk vervoer een wagen, de Gbs

logo-voor-elk-vervoer-een-wagen

Reeds spraken we over groot-volume-wagens. De vorige keer behandelden we de voormalige CHH, thans omgedoopt in Gbls. Lichte goederen met een groot volume vragen grote, ruime wagens, de klant wenst immers in verband met zijn vervoerskosten zoveel mogelijk in één wagen te vervoeren, ook de spoorweg is gebaat bij zo groot mogelijk gewicht per as, dit in verband met de capaciteit van de emplacementen, de trekkracht van de locomotieven enz. De vorige serie wagens is al niet zo jong meer, aangezien steeds meer fabrikanten hun produkten per spoor wensen te vervoeren in verband met de steeds langer wordende vervoersafstanden (EEG) en de overbelasting van de weg, komt de groot-volume-wagen steeds meer in de belangstelling van de verladers. NS bezon zich op nieuwe wagens en die nieuwe wagens zijn er dan ook gekomen. Aanvankelijk heette dit nieuwe type Hbs, in tegenstelling tot de oudere CHH, maar alras bleek dat dit nieuwe type ook internationaal zeer in de smaak viel en dat diverse buitenlandse spoorwegen dit nieuwe NS-type tot standaardwagen wilden verheffen.

Die Hbs, zoals dit type oorspronkelijk heette, bevat in deze lettervolgorde veel wetenswaardigs. G is het teken voor gesloten wagens van standaardtype. Een opvolgende letter, dus de H, wil zeggen, dat het een speciale gesloten wagen is. De b wil zeggen, dat het volume groter is dan 70 m3 en de s dat de wagen met maximaal 100 km/h vervoerd mag worden. Toen nu de nieuwe Hbs tot standaardwagen voor de Europese spoorwegen werd verheven, was het dus geen speciaal type wagen meer en moest omnummering volgen. Daarom werd de oorspronkelijke Hbs omgedoopt in Gbs.

De CHH, waarover wij in een vorig nummer spraken, paste niet meer in het schema, dit is een afwijking van het normale type groot-volume-wagen, dus tengevolge van al die omnummeringen en verschuivingen werd dit beestje omgedoopt in Hbs. Nogal verwarrend, is het niet? Maar aangezien ons vele vragen bereikten over die z.g. dubbele benamingen, leek een kleine uiteenzetting wel op zijn plaats.

Nu weer naar die nieuwe groot-volume-wagen: de Gbs. Dit is een bakbeest van een wagen met niet minder dan 82 m³ inhoud! Lengte over de buffers 14250 mm. Een ideale wagen dus voor industriële produkten met laag gewicht en groot volume, geheel gebouwd voor het laden en lossen met hefvork-trucks aan laadperrons. De vorktruck kan met twee beladen pallets (laad-borden) gemakkelijk door de roldeur heen, die bovendien weggerold een opening van 2,48 m en een hoogte van 2,57 m vrij maakt.

hb64-feb64-gbs

Er zijn ook wagens bij met kopdeuren, die nu weer Hbcs heten. Vier van de acht ventilatie-openingen zijn als laad-luiken uitgevoerd. Het dak is dubbelwandig voor goede isolatie en voor veevervoer zijn verzonken ringen in de zijwanden aanwezig.

Het zal u opvallen, dat dit soort wagens minder breed is dan kortere wagens. Dat is natuurlijk met het oog op de bogen, lange wagens van grote breedte zouden door het profiel heen-steken met gevaar voor aanrijdingen. Vanzelfsprekend rollagers waardoor ook het verrollen op fabrieksemplacementen gemakkelijk gaat. Een plateau met handrem dient om de eenmaal aan de rol zijnde wagen op verantwoorde wijze tot stilstand te brengen. Supermodern! Mag niet ontbreken op uw modelbaan. Aangezien het type dus internationaal is geworden, zal binnenkort een of andere modelspoorwegfabrikant wel met een dergelijke wagen uitkomen, maar het lijkt me voor u een klein kunstje om zelf dit type na te bouwen.

De volgende keer een nog modernere versie op dit type: de Hbis, de schuifwand wagen.